Chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư là một trong những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phép nhà đầu tư có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của mình đang nắm giữ cho một nhà đầu tư khác. Vậy để chuyển nhượng dự án đầu tư cần đáp ứng những điều kiện gì và thủ tục sẽ tiến hành ra sao. Hãy theo dõi hết bài viết của công ty Luật Sunny để biết thêm chi tiết.

chuyển nhượng dự án đầu tư
chuyển nhượng dự án đầu tư

Thế nào là chuyển nhượng dự án đầu tư?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2020: “Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định”.

Vậy chuyển nhượng dự án đầu tư được hiểu là các nhà đầu tư của một dự án chuyển một phần hoặc toàn bộ dự án dự của mình cho một nhà đầu tư khác thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư. 

Hợp đồng giữa hai bên ký kết có bản chất, đặc điểm cơ bản của một hợp đồng mua bán tài sản. Trong đó, tài sản của loại hợp đồng này là một phần dự án đầu tư hoặc toàn bộ dự án đầu tư.

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Theo Luật Đầu tư hiện hành, để có thể chuyển nhượng dự án đầu tư nhà đầu tư phải đáp ứng 6 điều kiện dưới đây:

Thứ nhất: Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 LĐT 2020.

Thứ hai: Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 LĐT 2020.

Thứ ba: Đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thứ tư: Đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản.

Thứ năm: Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác có pháp luật có liên quan.

Thứ sáu: Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp nhà nước sẽ có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư.

Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư gồm những gì?

Chuẩn bị hồ sơ để chuyển nhượng dự án đầu tư là một trong những điều quan trọng bắt buộc mà doanh nghiệp cần phải làm. Căn cứ theo Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cần những loại giấy tờ sau đây:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;
 • Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; 
 • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)
 • Bản sao hợp đồng BCC (sử dụng đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);
 • Bản sao tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư
Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị

 • Chuẩn bị hồ 01 bộ hồ sơ đối với: Dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành.
 • Chuẩn bị 04 bộ hồ sơ (01 bản chính + 03 bản sao) đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố.
 • Chuẩn bị 08 bộ hồ sơ (01 bản chính + 07 bản sao) đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Hiện nay đối với từng loại dự án mà sẽ có trình tự, thủ tục sẽ có sự thay đổi, vậy thủ tục chuyển nhượng đối với từng loại dự án sẽ có từng bước cụ thể sau đây:

Dự án không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư

(Đối với dự án thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành).

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại Sở kế hoạch đầu tư.

Bước 2: Sở kế hoạch và đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ được Sở kế hoạch đầu tư thông qua và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thiếu sẽ được chuyên viên hướng dẫn giải thích lại để nhà đầu tư mau chóng bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ nhà đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hành chính

Nhà đầu tư sẽ căn cứ vào thời gian trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến để nhận kết quả giải quyết tại Cơ quan đăng ký có đầu tư đã nộp hồ sơ ban đầu.

Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ nộp 04 hồ sơ đã chuẩn bị tại Sở kế hoạch đầu tư.

Bước 2: Sở kế hoạch và đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ được Sở kế hoạch đầu tư thông qua và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thiếu sẽ được chuyên viên hướng dẫn giải thích lại để nhà đầu tư mau chóng bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

_ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư;

_ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được gửi hồ sơ xin ý kiến có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình;

_ Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án;

_ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáp của Cơ quan đăng ký đầu tư, UBNDTP xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hành chính

Nhà đầu tư sẽ căn cứ vào thời gian trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến để nhận kết quả giải quyết tại Cơ quan đăng ký có đầu tư đã nộp hồ sơ ban đầu.

Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ nộp 07 hồ sơ đã chuẩn bị tại Sở kế hoạch đầu tư.

Bước 2: Sở kế hoạch và đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ được Sở kế hoạch đầu tư thông qua và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thiếu sẽ được chuyên viên hướng dẫn giải thích lại để nhà đầu tư mau chóng bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

_ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư;

_ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được gửi hồ sơ xin ý kiến có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình;

_ Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

_ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư.

_ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố và Cơ quan đăng ký đầu tư;

_ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố và Cơ quan đăng ký đầu tư;

_ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hành chính

Nhà đầu tư sẽ căn cứ vào thời gian trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến để nhận kết quả giải quyết tại Cơ quan đăng ký có đầu tư đã nộp hồ sơ ban đầu.

chuyển nhượng dự án đầu tư
chuyển nhượng dự án đầu tư

Phí dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư tại Luật Sunny

Phí dịch vụ luật sư sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc cần được tư vấn của khách hàng. Sunny Law Firm luôn đặt quyền và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, cam kết cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng tốt nhất phù hợp với chi phí. Hãy liên hệ để chúng tôi tiếp nhận yêu cầu của quý khách và báo giá cụ thể.

Công ty Luật Sunny tư vấn khách hàng qua các hình thức cụ thể sau:

Số điện thoại tư vấn pháp luật doanh nghiệp 0876003344

Khi gặp vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực luật doanh nghiệp, quý khách hàng gọi ngay tới HOTLINE Công ty: 0876.00.33.44 để được luật sư, chuyên viên pháp lý với trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực này hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đây là phương thức liên lạc nhanh chóng và hiệu quả nhất, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và được trao đổi trực tiếp với luật sư.

Tư vấn qua email: sunnylawfirm.vn@gmail.com

Tư vấn qua Fanpage Facebook: Công ty Luật Sunny

Tư vấn trực tiếp tại trụ sở Công ty: Tầng 2, tòa Big Tower, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

 Cam kết chất lượng dịch vụ tư vấn pháp lý

Công ty Luật Sunny cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao với tâm huyết và chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu và yêu cầu của khách hàng. Với kinh nghiệm lâu năm của đội ngũ luật sư, chúng tôi tự hào đem đến sự tư vấn đáng tin cậy và giải pháp phù hợp nhất trong mỗi trường hợp. Cam kết của chúng tôi bao gồm:

Chuyên môn cao: Luật sư của chúng tôi có kiến thức rộng và chuyên sâu về nhiều lĩnh vực pháp lý, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào sự hiểu biết và am hiểu của chúng tôi về vấn đề họ đang đối mặt.

Tư vấn tận tâm: Chúng tôi lắng nghe khách hàng và tư vấn một cách tận tâm, giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình và các phương án giải quyết có thể.

Giải quyết hiệu quả: Chúng tôi cam kết đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề pháp lý, giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thời gian, tiền bạc.

Bảo mật thông tin: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin cá nhân, tài liệu liên quan đến dịch vụ pháp lý của họ.

Luôn sẵn sàng hỗ trợ: Đội ngũ chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, kể cả ngoài giờ hành chính khi cần thiết.

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của chúng tôi.

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của chúng tôi.

Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc: 0876.00.33.44