Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Vấn đề về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài vẫn là một trong những khó khăn của nhiều doanh nghiệp đang có ý định lấn sân qua thị trường quốc tế. Trong xu thế toàn cầu hóa, Nhà nước ta có nhiều chính sách khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài để khai thác, phát triển, mở rộng thị trường. Đến với Công ty Luật Sunny bạn sẽ được cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư nước ngoài chi tiết nhất.

Công ty Luật Sunny cung cấp dịch vụ tư vấn tận tâm
Công ty Luật Sunny cung cấp dịch vụ tư vấn tận tâm

Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là gì?

Có thể hiểu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là văn bản bằng giấy hoặc bản điện tử ghi đầy đủ thông tin đăng ký của nhà đầu tư Việt Nam về dự án đầu tư nước ngoài.Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, nội dung có trong giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài sẽ bao gồm:
– Mã số dự án đầu tư;
– Nhà đầu tư;
– Tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có);
– Mục tiêu, địa điểm đầu tư;
– Hình thức đầu tư, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư, tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
– Quyền và nghĩa vụ nhà đầu tư;
– Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có);

Hiện nay có những hình thức đầu tư nước ngoài nào?

Hiện nay các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài có thể lựa chọn một trong những hình thức sau đây:
– Thành lập công ty nước ngoài theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
– Thành lập chi nhánh công ty Việt Nam tại nước ngoài theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
– Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;
– Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;
– Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, xác định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
– Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
Chú ý: Đối với doanh nghiệp thành lập văn phòng đại diện tại nước ngoài thì không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thẩm định của cơ quan có thẩm quyền
Thủ tục thẩm định của cơ quan có thẩm quyền

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Để hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài trước tiên doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện dưới đây:
– Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với Luật đầu tư 2020, phù hợp pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
– Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định nước tiếp nhận đầu tư và các ngành nghề theo quy định pháp luật Việt Nam;
– Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư;
– Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài;
– Chuẩn bị hồ sơ là một trong những bước rất quan trọng để có thể hoàn thành thủ tục xin được giấy phép đầu tư ra nước ngoài, vì vậy doanh nghiệp cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau:
– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
– Đề xuất dự án đầu tư;
– Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư;
– Văn bản Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
– Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án: Dự án năng lượng; Dự án nuôi, trồng, đánh bắt, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy hải sản; Dự án đầu tư trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến, chế tạo; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng. Các văn bản tài liệu có thể là: Giấy phép đầu tư hoặc văn bản có giá trị tương đương của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, trong đó có nội dung xác định địa điểm và quy mô sử dụng đất Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Hợp đồng trúng thầu, thầu khoán hoặc hợp đồng giao đất, cho thuê đất; hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh, trong đó xác định rõ địa điểm, quy mô sử dụng đất; Thỏa thuận nguyên tắc về việc giao đất, cho thuê đất, thuê địa điểm kinh doanh, thỏa thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tại quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư;
– Quyết định đầu tư ra nước ngoài;
– Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Dưới đây là các bước để doanh nghiệp hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ nộp 07 hồ sơ đã chuẩn bị tại Sở kế hoạch đầu tư.
Bước 2: Sở kế hoạch và đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
– Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ được Sở kế hoạch đầu tư thông qua và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư.
– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, thiếu sẽ được chuyên viên hướng dẫn giải thích lại để nhà đầu tư mau chóng bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ cấp phép
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý.
Đối với dự án cần Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.
Đối với dự án cần Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước (trong 05 ngày). Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định ( trong vòng 90 ngày) và Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội (trước khai mạc kỳ họp Quốc hội 60 ngày).

Bước 4: Cấp giấy phép

Sau khi hồ sơ đã được thẩm định chủ đầu tư sẽ nhận được:

  • Khi đã đạt đầy đủ các yêu cầu và được thông qua doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài 
  • Đối với những doanh nghiệp chưa được thông qua sẽ nhận được văn bản từ chối và có nêu rõ lý do.

Bước 5: Đăng ký giao dịch ngoại hối để thực hiện chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư muốn chuyển vốn, ngoại tệ ra nước ngoài cần thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng nhà nước.

Gọi ngay cho công ty Luật Sunny để nhận được tư vấn
Gọi ngay cho công ty Luật Sunny để nhận được tư vấn

Phí dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Luật Sunny

Phí dịch vụ luật sư sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc cần được tư vấn của khách hàng. Sunny Law Firm luôn đặt quyền và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, cam kết cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng tốt nhất phù hợp với chi phí. Hãy liên hệ để chúng tôi tiếp nhận yêu cầu của quý khách và báo giá cụ thể.

Công ty Luật Sunny tư vấn khách hàng qua các hình thức cụ thể sau:

Số điện thoại tư vấn pháp luật về đầu tư 0876003344

Khi gặp vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực luật đầu tư, quý khách hàng gọi ngay tới HOTLINE Công ty: 0876.00.33.44 để được luật sư, chuyên viên pháp lý với trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực này hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đây là phương thức liên lạc nhanh chóng và hiệu quả nhất, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và được trao đổi trực tiếp với luật sư.

Tư vấn qua email: sunnylawfirm.vn@gmail.com

Tư vấn qua Fanpage Facebook: Công ty Luật Sunny

Tư vấn trực tiếp tại trụ sở Công ty: Tầng 2, tòa Big Tower, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

 Cam kết chất lượng dịch vụ tư vấn pháp lý

Công ty Luật Sunny cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao với tâm huyết và chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu và yêu cầu của khách hàng. Với kinh nghiệm lâu năm của đội ngũ luật sư, chúng tôi tự hào đem đến sự tư vấn đáng tin cậy và giải pháp phù hợp nhất trong mỗi trường hợp. Cam kết của chúng tôi bao gồm:

Chuyên môn cao: Luật sư của chúng tôi có kiến thức rộng và chuyên sâu về nhiều lĩnh vực pháp lý, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào sự hiểu biết và am hiểu của chúng tôi về vấn đề họ đang đối mặt.

Tư vấn tận tâm: Chúng tôi lắng nghe khách hàng và tư vấn một cách tận tâm, giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình và các phương án giải quyết có thể.

Giải quyết hiệu quả: Chúng tôi cam kết đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề pháp lý, giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thời gian, tiền bạc.

Bảo mật thông tin: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin cá nhân, tài liệu liên quan đến dịch vụ pháp lý của họ.

Luôn sẵn sàng hỗ trợ: Đội ngũ chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, kể cả ngoài giờ hành chính khi cần thiết.

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của chúng tôi.

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của chúng tôi.

Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc: 0876.00.33.44

Hồ sơ xin Giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Để đầu tư ra nước ngoài, các nhà đầu tư cần phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản như có đủ khả năng tài chính, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án. Thủ tục đầu tư ra nước ngoài có thể

Xem chi tiết
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài mới nhất 2023

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài là một trong những nhu cầu được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Nhất là những nhà đầu tư đang hướng đến muốn đầu tư ra thị trường nước ngoài. Để giải đáp

Xem chi tiết
Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư

Trong bối cảnh tăng trưởng của nền kinh tế Thế giới nói chung và nền kinh tế của Việt Nam nói riêng, các cá nhân, tổ chức đã và đang xây dựng nên chiến lược phát triển lâu dài nhằm thu lợi nhuận bằng con

Xem chi tiết