Thành lập Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là một trong những hình thức tổ chức kinh doanh phổ biến tại Việt Nam. Vậy thủ tục thành lập công ty cổ phần cần đáp ứng những yêu cầu gì? Công ty Luật Sunny sẽ giúp bạn giải đáp vướng mắc trên.

Thành lập công ty cổ phần
Thành lập công ty cổ phần

Tìm hiểu về công ty cổ phần

Theo khoản 10 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp 2020 Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”.

Theo Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh Nghiệp 2020

“Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 1. a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 2. b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 3. c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 4. d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật  Doanh Nghiệp 2020.”

Ưu điểm của công ty cổ phần

Công ty sở hữu những đặc điểm đáng chú ý như sau:

Phải có Ít nhất 3 cổ đông: Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông để được thành lập và hoạt động. Công ty cổ phần có 3 loại cổ đông, bao gồm:

Cổ đông sáng lập: Điều kiện phải sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và có ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

 • Cổ đông phổ thông: Là người sở hữu cổ phần phổ thông.
 • Cổ đông ưu đãi: Là người sở hữu cổ phần ưu đãi.

Khả năng huy động vốn linh hoạt: So với các loại hình công ty khác, công ty cổ phần có khả năng huy động vốn linh hoạt hơn do được phép phát hành các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu… Nhờ đó, công ty có thể thu hút đầu tư từ nhiều cổ đông khác nhau, giúp mở rộng quy mô kinh doanh và đầu tư vào các dự án mới.

Tự do chuyển nhượng cổ phần: Cổ đông của công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình. Tuy nhiên, có hai trường hợp mà chuyển nhượng cổ phần bị hạn chế: 

 • Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập chỉ có thể chuyển nhượng cổ phần cho người khác nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Lợi nhuận được chi trả bằng cổ tức: Cổ đông của công ty cổ phần được hưởng lợi nhuận thông qua việc nhận cổ tức từ công ty. Lợi nhuận này sẽ được chi trả tùy theo số lượng cổ phần mà cổ đông sở hữu.

Nhờ vào những đặc điểm nổi bật này, công ty cổ phần trở thành một hình thức thu hút đầu tư và phát triển kinh doanh hấp dẫn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, để thành lập và điều hành công ty cổ phần một cách hiệu quả, cần phải tuân thủ đúng quy trình và quy định pháp luật liên quan.

Thành lập công ty cổ phần
Thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Để đáp ứng điều kiện thành lập công ty cổ phần bạn cần chuẩn bị hồ sơ theo Quyết định 855/QĐ-BKHĐT như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu theo NĐ 122/2020/NĐ-CP Liên thông đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hóa đơn.
 • Dự thảo điều lệ công ty gồm: Họ, tên và chữ ký của cổ đông sáng lập là cá nhân; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức.
 • Danh sách cổ đông sáng lập.
 • Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội.
 • Bản sao các loại giấy tờ:
 • Thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cổ đông.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần

Căn cứ theo Quyết định 855/QĐ-BKHĐT, thủ tục thành lập công ty cổ phần sẽ được thực hiện theo 03 bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ
Hiện tại có 2 cách để nộp hồ sơ, bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau đây:
Cách 1: Nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch & Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Cách 2: Đăng ký online tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản đăng ký doanh nghiệp hoặc chữ ký số công cộng.
Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp đặt trụ sở tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hồ sơ bắt buộc đăng ký online.
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận và giải quyết
Trường hợp 1: Nộp hồ sơ trực tiếp
Người đại diện theo pháp luật sau khi nộp sẽ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận, trong trường hợp hồ sơ đã đủ điều kiện Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.
Đối với trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật.
Trường hợp 2: Nộp hồ sơ online sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh
Người đại diện theo pháp luật chủ động tải mẫu văn bản điện tử của các loại giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN để được cấp Tài khoản ĐKKD.
Sau khi được cấp tài khoản ĐKKD người đại diện theo pháp luật sẽ kê khai thông tin và tải hồ sơ lên sau đó chờ hồ sơ được xác thực.
Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Phòng ĐKKD sẽ gửi thông tin cho cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp sau khi đã nhận được mã số từ cơ quan thuế. Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện sẽ có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
Sau khi đã nhận được thông báo, người đại diện theo pháp luật sẽ cần nộp 1 bộ hồ sơ ĐKKD vằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đến Phòng ĐKKD.
Trường hợp 3: Nộp hồ sơ online sử dụng chữ ký số công cộng
Đầu tiên người đại diện theo pháp luật sẽ tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo đúng quy trình có trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi đã gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Với điều kiện hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi đã nhận được mã số thuế Phòng ĐKKD sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện sẽ có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
Bước 3: Nhận kết quả
Lưu ý: Thời hạn giải quyết hồ sơ: 3 ngày kể từ khi Phòng ĐKKD nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí:
Theo Thông tư 47/2019/TT-BTC khi nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ĐKKD thuộc Sở kế hoạch & Đầu tư khi bạn nộp hồ sơ cần đóng 50.000 đồng/lần.
Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký online.
Trên đây là chi tiết thủ tục thành lập công ty cổ phần mà Công ty Luật Sunny cung cấp cho bạn.Mong rằng những thông tin đã cung cấp bên trên sẽ giúp bạn giải đáp được câu hỏi của mình.

Phí dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Luật Sunny

Phí dịch vụ luật sư sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc cần được tư vấn của khách hàng. Sunny Law Firm luôn đặt quyền và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, cam kết cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng tốt nhất phù hợp với chi phí. Hãy liên hệ để chúng tôi tiếp nhận yêu cầu của quý khách và báo giá cụ thể.
Công ty Luật Sunny tư vấn khách hàng qua các hình thức cụ thể sau:
✔ Số điện thoại tư vấn pháp luật hợp đồng 0876003344
Khi gặp vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực luật doanh nghiệp, quý khách hàng gọi ngay tới HOTLINE Công ty: 0876.00.33.44 để được luật sư, chuyên viên pháp lý với trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực này hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đây là phương thức liên lạc nhanh chóng và hiệu quả nhất, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và được trao đổi trực tiếp với luật sư.
✔ Tư vấn qua email: sunnylawfirm.vn@gmail.com
✔ Tư vấn qua Fanpage Facebook: Công ty Luật Sunny
✔ Tư vấn trực tiếp tại trụ sở Công ty: Tầng 2, tòa Big Tower, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Thành lập công ty cổ phần
Thành lập công ty cổ phần

Cam kết chất lượng dịch vụ tư vấn pháp lý

Công ty Luật Sunny cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao với tâm huyết và chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu và yêu cầu của khách hàng. Với kinh nghiệm lâu năm của đội ngũ luật sư, chúng tôi tự hào đem đến sự tư vấn đáng tin cậy và giải pháp phù hợp nhất trong mỗi trường hợp. Cam kết của chúng tôi bao gồm:
Chuyên môn cao: Luật sư của chúng tôi có kiến thức rộng và chuyên sâu về nhiều lĩnh vực pháp lý, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào sự hiểu biết và am hiểu của chúng tôi về vấn đề họ đang đối mặt.
Tư vấn tận tâm: Chúng tôi lắng nghe khách hàng và tư vấn một cách tận tâm, giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình và các phương án giải quyết có thể.
Giải quyết hiệu quả: Chúng tôi cam kết đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề pháp lý, giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thời gian, tiền bạc.
Bảo mật thông tin: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin cá nhân, tài liệu liên quan đến dịch vụ pháp lý của họ.
Luôn sẵn sàng hỗ trợ: Đội ngũ chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, kể cả ngoài giờ hành chính khi cần thiết.
Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của chúng tôi.
Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của chúng tôi.
Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc: 0876.00.33.44

Các bài viết tư vấn liên quan đến Thành lập Công ty cổ phần