Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Bạn đang có nhu cầu thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn nhưng không nắm được rõ quy định pháp luật. Dưới đây công ty Luật Sunny sẽ tư vấn cho bạn thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn gồm những bước nào thêm đó là những điều kiện bắt buộc bạn phải thực hiện nếu muốn thành lập công ty.

Công ty Luật Sunny tư vấn thành lập Công ty TNHH
Công ty Luật Sunny tư vấn thành lập Công ty TNHH

Thế nào là công ty trách nhiệm hữu hạn?

Theo khoản 7 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020: Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.”

Đây là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở nước ta hiện nay, thông thường những người góp vốn có thể là cá nhân, tổ chức. Công ty TNHH được phân làm 2 loại hình gồm:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Được hiểu là một doanh nghiệp do một cá nhân hay một tổ chức đứng ra làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khoản nợ cũng như nghĩa vụ về tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ đã đăng ký.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Đây là loại hình doanh nghiệp có quy định số thành viên cụ thể từ 02-50 thành viên là cá nhân, tổ chức. Thành viên trong công ty sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp ban đầu.

Điều kiện thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn là?

Dưới đây là 06 điều kiện bạn phải nắm rõ nếu muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Điều kiện về chủ sở hữu
Theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020 thì “Tổ chức, mọi cá nhân đều có quyền thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này…” ;
Lưu ý: Chủ sở hữu không vi phạm khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp 2020.
Điều kiện khi đặt tên 
Khi đặt tên doanh nghiệp cần đảm bảo các yếu tố quy định Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020.
-Tên doanh nghiệp phải bao gồm hai yếu tố:
Loại hình doanh nghiệp;
Tên riêng;
– Loại hình doanh nghiệp bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH), công ty cổ phần (Công ty CP), công ty hợp doanh (Công ty HD), doanh nghiệp tư nhân (DNTN);
– Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng tiếng việt các chữ F, J, Z, W và các ký hiệu;
– Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
Lưu ý: 
Tên doanh nghiệp không được trùng, không gây nhầm lẫn;
Không sử dụng từ ngữ vi phạm truyền thông, văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp,…
Điều kiện về ngành nghề 
Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn không chỉ cần đảm bảo các vấn đề bên trên đã nêu mà còn cần đảm bảo đăng ký đúng ngành nghề như trong quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020.
Lưu ý: Không được kinh doanh ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.
Tuân thủ điều kiện khi thành lập Công ty TNHH
Tuân thủ điều kiện khi thành lập Công ty TNHH
Điều kiện về trụ sở
Quy định về trụ sở của doanh nghiệp được quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau : “Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quốc gia; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có)”.
Lưu ý: Không đăng ký trụ sở tại chung cư, khu tập thể trừ trường hợp chung cư, khu tập thể được xây dựng phục vụ cho mục đích cho thuê văn phòng.
Điều kiện về vốn
Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn? Để xác định được quý khách hàng cần căn cứ vào ngành nghề doanh nghiệp đã đăng ký.
Đối với trường hợp công ty TNHH đăng ký ngành nghề không yêu cầu mức vốn pháp định, theo quy định của pháp luật cũng không có quy định về mức vốn tối thiểu khi thành lập công ty TNHH.
Trường hợp nếu công ty TNHH đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định thì vốn tối thiểu để thành lập công ty sẽ bằng mức quy định của ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.
Điều kiện về con dấu
Con dấu khi đem vào sử dụng trước tiên cần đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có thể công khai lên cổng thông tin quyết gia về đăng ký doanh nghiệp, ngoài ra trên con dấu cần đảm bảo 2 thông tin:
– Mã số doanh nghiệp
– Tên doanh nghiệp
– Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
Để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn các bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
– Điều lệ công ty;
– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp;
– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu là cá nhân hoặc giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức hoặc giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định hiện hành;
– Danh sách thành viên trong trường hợp công ty TNHH có hai thành viên trở lên.
Chú ý: Trong trường hợp có yếu tố nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
Quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
Khi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu dưới đây là trình tự thủ tục để thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn:
Bước 1: Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh 
Hiện nay có 2 hình thức để nộp hồ sơ:
– Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở;
– Nộp online tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh;
Lưu ý: Hiện nay tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh doanh nghiệp phải nộp hồ sơ online, đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh sẽ phải đóng 50.000 đồng.
Bước 2: Nhận kết quả và công bố thông tin về doanh nghiệp
Kể từ ngày nhận hồ sơ (trong thời gian 03 ngày), cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi nhận được thông báo từ Phòng đăng ký kinh doanh, cá nhân, tổ chức sẽ đến để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp cần thông báo công khai thông tin lên Cổng thông tin quốc gia về các nội dung bắt buộc sau:
– Tên doanh nghiệp;
– Mã số doanh nghiệp;
– Địa chỉ trụ sở chính;
– Vốn điều lệ;
– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh;
– Đầy đủ thông tin nhân thân của người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh và chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.
Bước 3: Hoàn thành thủ tục hoàn tất nghĩa vụ thuế
Sau khi đã thành lập công ty TNHH  cần lưu ý hoàn thiện những vấn đề sau:
– Treo biển/ bảng hiệu tại trụ sở công ty;
– Thông báo áp dụng pháp tính thuế;
– Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo số tài  khoản với Cơ quan thuế quản lý;
– Kê khai và nộp thuế môn bài;
– Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân;
– In, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng;
– Đăng ký sử dụng chữ ký số;

– Khai trình lao động, đóng BHXH cho người lao động.

Quy trình thành lập công ty TNHH
Quy trình thành lập công ty TNHH

Phí dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH tại Luật Sunny

Phí dịch vụ luật sư sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc cần được tư vấn của khách hàng. Sunny Law Firm luôn đặt quyền và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, cam kết cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng tốt nhất phù hợp với chi phí. Hãy liên hệ để chúng tôi tiếp nhận yêu cầu của quý khách và báo giá cụ thể.

Công ty Luật Sunny tư vấn khách hàng qua các hình thức cụ thể sau:

Số điện thoại tư vấn pháp luật doanh nghiệp 0876003344

Khi gặp vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực luật doanh nghiệp, quý khách hàng gọi ngay tới HOTLINE Công ty: 0876.00.33.44 để được luật sư, chuyên viên pháp lý với trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực này hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đây là phương thức liên lạc nhanh chóng và hiệu quả nhất, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và được trao đổi trực tiếp với luật sư.

Tư vấn qua email: sunnylawfirm.vn@gmail.com

Tư vấn qua Fanpage Facebook: Công ty Luật Sunny

Tư vấn trực tiếp tại trụ sở Công ty: Tầng 2, tòa Big Tower, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

 Cam kết chất lượng dịch vụ tư vấn pháp lý

Công ty Luật Sunny cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao với tâm huyết và chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu và yêu cầu của khách hàng. Với kinh nghiệm lâu năm của đội ngũ luật sư, chúng tôi tự hào đem đến sự tư vấn đáng tin cậy và giải pháp phù hợp nhất trong mỗi trường hợp. Cam kết của chúng tôi bao gồm:

Chuyên môn cao: Luật sư của chúng tôi có kiến thức rộng và chuyên sâu về nhiều lĩnh vực pháp lý, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào sự hiểu biết và am hiểu của chúng tôi về vấn đề họ đang đối mặt.

Tư vấn tận tâm: Chúng tôi lắng nghe khách hàng và tư vấn một cách tận tâm, giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình và các phương án giải quyết có thể.

Giải quyết hiệu quả: Chúng tôi cam kết đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề pháp lý, giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thời gian, tiền bạc.

Bảo mật thông tin: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin cá nhân, tài liệu liên quan đến dịch vụ pháp lý của họ.

Luôn sẵn sàng hỗ trợ: Đội ngũ chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, kể cả ngoài giờ hành chính khi cần thiết.

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của chúng tôi.

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của chúng tôi.

Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc: 0876.00.33.44

Các bài viết tư vấn liên quan đến Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thành lập công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên ra sao, có khó không? Muốn thành lập thành công một công ty cổ phần chủ sở hữu phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công ty Luật Sunny sẽ bật mí đầy

Xem chi tiết
Góp vốn thành lập công ty TNHH

Góp vốn thành lập công ty TNHH có cần đáp ứng điều kiện gì không? Mỗi cá nhân, tổ chức có được dùng tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty hay không? Công ty Luật Sunny nhận được rất nhiều câu

Xem chi tiết
Công ty TNHH là gì

Công ty TNHH là một trong những loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên không phải ai cũng biết Công ty TNHH là gì? Quy định pháp lý của Công ty TNHH theo quy định hiện hành như thế nào? Bài

Xem chi tiết