Tư vấn Pháp lý nhà cao tầng

Dịch vụ pháp lý nhà cao tầng là một tập hợp các hoạt động pháp lý được cung cấp bởi các chuyên gia pháp lý hoặc luật sư chuyên về lĩnh vực xây dựng và quy hoạch nhà cao tầng. Những nhiệm vụ này được thiết kế để hỗ trợ chủ đầu tư, công ty xây dựng, nhà phát triển bất động sản và các bên liên quan khác trong các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án nhà cao tầng. Sau đây Luật Sunny sẽ đưa ra một số những vấn đề cơ bản về pháp lý nhà cao tầng. 

Tư vấn pháp lý nhà cao tầng
Tư vấn pháp lý nhà cao tầng

Điều kiện để tòa nhà được đi vào hoạt động

Theo khoản 3 Điều 23 nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Điều kiện để tòa nhà được đi vào hoạt động cụ thể như sau:

Trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức và trực tiếp tham gia nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, công trình xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

  1. a) Các công việc xây dựng đã được thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt;
  2. b) Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị định này;
  3. c) Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng;
  4. d) Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng:

  1. a) Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này;
  2. b) Đối với các công trình quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu quy định tại điểm a khoản này của chủ đầu tư. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên. Đối với công trình thuộc dự án PPP, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên là căn cứ để doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình.
  3. Trường hợp công trình đã hoàn thành thi công xây dựng nhưng có một số chỉ tiêu, thông số k

Điều kiện thành lập Ban quản trị

Căn cứ Điều 103, Luật Nhà ở năm 2014:

  • Đối với nhà chung cư có (i) nhiều chủ sở hữu và (ii) từ 20 căn hộ trở lên thì bắt buộc thành lập Ban quản trị.
  • Đối với nhà chung cư có (i) một chủ sở hữu hoặc (ii) có nhiều chủ sở hữu nhưng dưới 20 căn hộ thì không bắt buộc thành lập Ban quản trị.

Thủ tục thành lập Ban quản trị

Theo Điều 103 Luật Nhà ở 2014 thì Ban quản trị nhà chung cư được quy định như sau:

– Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư hoặc không thành lập Ban quản trị nhà chung cư; trường hợp thành lập Ban quản trị nhà chung cư được thực hiện như sau:

+ Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu, thành phần Ban quản trị bao gồm đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư;

+ Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, thành phần Ban quản trị nhà chung cư thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

– Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư. Thành phần Ban quản trị nhà chung cư gồm đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư, đại diện chủ đầu tư (nếu có); trường hợp người sử dụng nhà chung cư tham gia Hội nghị nhà chung cư thì thành phần Ban quản trị nhà chung cư có thể gồm cả người sử dụng.

– Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình tự quản. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 104 của Luật này.

Tư vấn pháp lý nhà cao tầng
Tư vấn pháp lý nhà cao tầng

Khi bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư không phải thành lập công ty cổ phần hoặc thành lập hợp tác xã; việc bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị được thực hiện thông qua Hội nghị nhà chung cư theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Căn cứ Điều 17, 22 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, các bước thành lập Ban quản trị như sau:

Bước 1: Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị công nhận;

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp quận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và ban hành quyết định công nhận;

Bước 3: Ban quản trị được công nhận có trách nhiệm lập tài khoản hoạt động và đăng ký con dấu.

Thời hạn xem xét yêu cầu công nhận Ban quản trị nhà chung cư: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhiều chủ sở hữu nhưng có dưới 20 căn hộ thì không bắt buộc phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư, còn đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên thì bắt buộc phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư. Do đó, trong trường hợp nhà chung cư của bạn có 30 căn hộ nhưng chỉ có một mình bạn là chủ sở hữu thì không bắt buộc phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư.

Quy trình bàn giao của Chủ đầu tư cho Ban quản trị

Điều kiện bàn giao công trình xây dựng (ở đây là căn hộ chung cư) được thực hiện theo Điều 124 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020:

– Đã nghiệm thu công trình xây dựng.

– Đảm bảo vận hành, khai thác an toàn khi đưa chung cư vào sử dụng.

Riêng với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, chủ đầu tư có thể bàn giao toàn bộ hoặc một số công trình nhưng trước khi bàn giao vẫn phải hoàn thành đầu tư xây dựng bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết kế xây dựng đã được phê duyệt…

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, chủ đầu tư chỉ được bàn giao nhà chung cư cho khách hàng khi đáp ứng điều kiện sau đây:

– Hoàn thành xong xây dựng nhà, công trình xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đúng tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.

– Các công trình này phải đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực đó.

– Nếu đã bàn giao rồi chung cư xây thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của chung cư đó.

Như vậy, chung cư hoàn toàn có thể được bàn giao khi chỉ mới xây xong phần thô hoặc khi đã hoàn thành theo đúng tiến độ trong dự án đã được phê duyệt. Khi bàn giao chung cư, chủ đầu tư phải đảm bảo căn hộ chung cư đáp ứng điều kiện nêu trên.

Đặc biệt, khi bàn giao chung cư, bên mua phải thanh toán đủ tiền mua cho bên bán trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Và chủ đầu tư cũng phải bàn giao đầy đủ hồ sơ bàn giao nhà chung cư.

Thành phần hồ sơ bàn giao cho Ban quản trị gồm: 

– Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo) theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

– Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình của nhà sản xuất. 

– Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình. 

– Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình nhà chung cư của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

– Bản vẽ mặt bằng khu vực để xe do chủ đầu tư lập trên cơ sở hồ sơ dự án và thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư (bao gồm chỗ để xe thuộc sở hữu chung, chỗ để xe ô tô) và khu vực để xe công cộng. 

Tư vấn pháp lý nhà cao tầng
Tư vấn pháp lý nhà cao tầng

Phí dịch vụ tư vấn tại Luật Sunny

Phí dịch vụ luật sư sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc cần được tư vấn của khách hàng. Sunny Law Firm luôn đặt quyền và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, cam kết cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng tốt nhất phù hợp với chi phí. Hãy liên hệ để chúng tôi tiếp nhận yêu cầu của quý khách và báo giá cụ thể.
Công ty Luật Sunny tư vấn khách hàng qua các hình thức cụ thể sau:
Số điện thoại tư vấn pháp luật  0876003344
Khi gặp vấn đề pháp lý liên quan đến dự án pháp lý nhà cao tầng, quý khách hàng gọi ngay tới HOTLINE Công ty: 0876.00.33.44 để được luật sư, chuyên viên pháp lý với trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực này hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đây là phương thức liên lạc nhanh chóng và hiệu quả nhất, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và được trao đổi trực tiếp với luật sư.
– Tư vấn qua email: sunnylawfirm.vn@gmail.com
– Tư vấn qua Fanpage Facebook: Công ty Luật Sunny
– Tư vấn trực tiếp tại trụ sở Công ty: Tầng 2, tòa Big Tower, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Cam kết chất lượng dịch vụ tư vấn pháp lý

Công ty Luật Sunny cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao với tâm huyết và chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu và yêu cầu của khách hàng. Với kinh nghiệm lâu năm của đội ngũ luật sư, chúng tôi tự hào đem đến sự tư vấn đáng tin cậy và giải pháp phù hợp nhất trong mỗi trường hợp. Cam kết của chúng tôi bao gồm

– Chuyên môn cao: Luật sư của chúng tôi có kiến thức rộng và chuyên sâu về nhiều lĩnh vực pháp lý, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào sự hiểu biết và am hiểu của chúng tôi về vấn đề họ đang đối mặt.
– Tư vấn tận tâm: Chúng tôi lắng nghe khách hàng và tư vấn một cách tận tâm, giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình và các phương án giải quyết có thể.
Giải quyết hiệu quả: Chúng tôi cam kết đưa ra giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề pháp lý, giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thời gian, tiền bạc.
Bảo mật thông tin: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin cá nhân, tài liệu liên quan đến dịch vụ pháp lý của họ.
Luôn sẵn sàng hỗ trợ: Đội ngũ chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, kể cả ngoài giờ hành chính khi cần thiết.
Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của chúng tôi.
Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công của chúng tôi.
Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc: 0876.00.33.44

Nhà Chung Cư Và 3 Điều Về Đăng Tải Thông Tin Quản Lý Vận Hành

Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư là gì? Để trở thành một đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chung cư có cần thiết phải thực hiện việc đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây

Xem chi tiết
Thủ Tục Công Khai Thông Tin Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Chung Cư 2024

Thủ tục công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành chung cư là một trong những thủ tục được nhiều các chủ đầu tư, các đơn vị có đủ điều kiện thực hiện việc quản lý vận hành tòa nhà chung cư. Vậy

Xem chi tiết
Chứng Chỉ Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà Và 3 Điều Cần Biết

Chứng chỉ quản lý vận hành tòa nhà chung cư là gì? Với sự phát triển của nền kinh tế, sự hội nhập toàn cầu, người dân Việt Nam đã ổn định và tạo ra được những giá trị thặng dư cho xã hội. Để

Xem chi tiết
Nhà ở hình thành trong tương lai là gì? Có được mua bán nhà ở hình thành trong tương lai không?

Hiện nay, hình thức bán, cho thuê, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai diễn ra ngày càng phổ biến trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, đây là một loại tài sản nhưng lại được hình thành trong tương

Xem chi tiết
Trình tự, thủ tục thành Ban quản trị Nhà chung cư

Nhà chung cư là công trình nhà ở mà có chứa một cộng đồng dân cư khá đông. Ban quan trị nhà chung cư là tổ chức được thành lập để quản lý nhà chung cư. Đây là một tổ chức đặc thù so với

Xem chi tiết
Nhà ở Công vụ

Nhằm phục vụ cho công nhân, viên chức có một nơi ở thuận tiện trong quá trình đi công tác hay thực hiện nhiệm vụ, chính sách nhà công vụ ra đời. Vậy nhà công vụ là gì? Cần điều kiện gì để thuê nhà

Xem chi tiết
Chỗ để xe của nhà chung cư thuộc quyền sở hữu của ai?

Ngày nay nhu cầu mua bán, sử dụng nhà chung cư đang ngày càng phổ biến và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Những năm vừa qua có khá nhiều tranh chấp giữa quyền sở hữu riêng, sở hữu chung nhà chung cư

Xem chi tiết
Ban quản trị nhà chung cư có quyền hạn gì?

Nhà chung cư là công trình nhà ở mà có chứa một cộng đồng dân cư khá đông. Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức được thành lập để quản lý nhà chung cư. Đây là một tổ chức đặc thù so với

Xem chi tiết