Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài mới nhất 2023

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài là một trong những nhu cầu được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Nhất là những nhà đầu tư đang hướng đến muốn đầu tư ra thị trường nước ngoài. Để giải đáp được thắc mắc này các bạn hãy theo dõi hết bài viết của công ty Luật Sunny để biết thêm chi tiết.

Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài
Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Dưới đây là những trường hợp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài mà nhà đầu tư cần nắm được:

 • Khi có sự thay đổi liên quan đến nhà đầu tư Việt Nam
 • Thay đổi hình thức đầu tư ra nước ngoài: Khi nhà đầu tư thay đổi hình thức đầu tư, họ cần phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để ghi nhận thay đổi này theo hình thức đầu tư mới tại nước ngoài.
 • Thay đổi các nội dung về: vốn đầu tư ra nước ngoài, nguồn vốn đầu tư và hình thức vốn đầu tư.
 • Mục tiêu chính của hoạt động đầu tư ở nước ngoài có sự thay đổi.
 • Sử dụng lợi nhuận đầu tư ở nước ngoài để tiếp tục góp vốn đầu tư ở nước ngoài trong trường hợp chưa đủ vốn theo đăng ký hoặc dùng lợi nhuận đầu tư tại nước ngoài để tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.
 • Trường hợp nhà đầu tư có các thay đổi khác, không thuộc vào các thay đổi được nêu trên, nhà đầu tư cần phải cập nhật thông tin thay đổi này trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Những dự án đầu tư khi điều chỉnh sẽ không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Các dự án đầu tư thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

 • Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên; 
 • Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định;
 • Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;
 • Dự án đầu tư không thuộc trường hợp có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên và có điều kiện kèm theo.
 • Ngoài những dự án đã được nêu, trong trường hợp khi nhà đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài cần thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư nước ngoài. 
 • Trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư nước ngoài.
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Dưới đây là những loại giấy tờ cần chuẩn bị khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc quyết định thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Trường hợp thay đổi liên quan đến vốn đầu tư dự án: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Trường hợp thay đổi trụ sở liên quan đến dự án: Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án;
 • Tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài đối với trường hợp quy định đầu tư theo hợp đồng; mua vốn góp/cổ phần; hoặc đầu tư theo hình thức khác.
 • Báo cáo về việc cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay gồm các nội dung: tên bên đi vay; tổng số tiền cho vay; mục đích, điều kiện cho vay; kế hoạch giải ngân; kế hoạch thu hồi nợ; biện pháp bảo đảm tài sản và phương thức xử lý tài sản bảo đảm (nếu có); phương án cân đối nguồn ngoại tệ để thực hiện cho vay; đánh giá khả năng tài chính của bên đi vay; mức độ rủi ro và dự kiến các biện pháp phòng ngừa rủi ro đối với khoản cho vay đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư..
 • Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư.
 • Tài liệu xác định việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh đối với trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có nội dung nhà đầu tư bảo lãnh cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay để thực hiện dự án đầu tư.
 • Văn bản ủy quyền cho Công ty Luật Sunny Law Firm

Hình thức nộp hồ sơ

Đối với những hồ sơ Đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài có vốn đầu tư dưới 20 tỷ VNĐ, không thuộc ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện, nhà đầu tư có thể nộp bản giấy hoặc nộp online theo đường link sau:  https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.

Cơ quan tiếp nhận và thời gian giải quyết hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài (có 01 bản gốc) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với những nhà đầu tư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể nộp hồ sơ online qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mục Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ cần chuyển ra nước ngoài bằng hoặc hơn 20 tỷ đồng thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Đầu tư năm 2020.

Trong thời hạn 07 ngày (tính ngày làm việc) kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ , Ngân hàng Việt Nam sẽ có văn bản trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình vốn đã chuyển ra nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư đáp ứng mọi điều kiện của pháp luật đề ra.

Bộ kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày. 

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về vấn đề trình tự thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài. Nội dung bài viết nêu trên của chúng tôi, chỉ nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật mang tính tham khảo chung đến quý khách hàng. Không phải là nội dung tư vấn nhằm giải quyết các nhu cầu pháp lý cụ thể của từng khách hàng. Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất. Quý khách vui lòng liên hệ Văn phòng Công ty Luật TNHH Sunny theo số điện thoại: 0876.00.33.44 để nhận được sự hỗ trợ từ các luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý của Văn phòng.

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

CÔNG TY LUẬT TNHH SUNNY – SUNNY LAW FIRM 

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Big Tower, 18 Phạm Hùng, Hà Nội 

Hotline/zalo: 0876003344 – 09898177189 –  0876522268

Email: sunnylawfirm.vn@gmail.com

Fanpage: Công ty Luật Sunny

Đánh Giá Bài Viết

Tác giả

 • Ls. Quàng Trung Dũng

  Luật sư QUÀNG TRUNG DŨNG là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Sunny/ Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội. Luật sư có 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Hình sự, Dân sự, Hành chính; là luật sư chuyên nghiệp hoạt động tranh tụng tại các cấp tòa. Phương châm làm việc của Luật sư QUÀNG TRUNG DŨNG là: TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ.