Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, nhu cầu về môi trường giáo dục mầm non cho trẻ em của các bậc phụ huynh Việt Nam ngày càng lớn. Nắm bắt được nhu cầu này, rất nhiều người có dự định thành lập cơ sở giáo dục mầm non. Vậy thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào?

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 86/2018/NĐ-CP
 • Luật Đầu tư 2020

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là thủ tục bắt buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài .Theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP, hồ sơ, trình tự và thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của Luật đầu tư.

  Nhà đầu tư nước ngoài phải chuẩn bị hồ sơ để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư . Phụ thuộc vào dự án của nhà đầu tư, sẽ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tương ứng. Theo đó, cũng sẽ nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền tương ứng. 

Thẩm quyền quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể là Ủy ban nhân cân cấp tỉnh  Hoặc cũng có thể do Thủ tướng Chính phỉ quyết định . Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến thẩm định của sở giáo dục và đào tạo.

Thủ Tục Thành Lập Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài.
Ảnh minh họa

Thủ tục thuê đất để thực hiện thành lập cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ lập hồ sơ gửi đến Sở Tài nguyên môi trường.

 • Hồ sơ bao gồm:
 • Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất.
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. 
 • Bản đánh giá về tác động của dự án đầu tư.
 • Thủ tục thuê đất đối với Nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho thuê đất. Nhà đầu tư nước ngoài ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên – Môi trường. Sau đó phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất cho thuê. Tiến hành đo đạc, cắm mốc giới bàn giao đất trên thực tiễn. Lập biên bản bàn giao đất có chữ ký, dấu xác nhận của các bên.

Thủ tục cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiến hành thủ tục đề nghị cấp phép thành lập cơ sở giáo dục  mầm non.

 • Hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài:

Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ, tài liệu sau:

–Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục . Theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu.

– Đề án thành lập cơ sở giáo dục. Theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Trong đó xác định rõ: Tên gọi của cơ sở giáo dục. Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục. Phạm vi hoạt động giáo dục. Văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp. Dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành. Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn.

– Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp xây dựng cơ sở vật chất. Trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất. Hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu.

– Hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có và các giấy tờ pháp lý liên quan.

– Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục. Hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục.

– Văn bản chứng minh năng lực tài chính.

 • Thủ tục đề nghị thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1:

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở giáo dục và đào tạo. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua thư điện tử cho nhà đầu tư.

Bước 2:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Bước 3:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời.

Bước 4:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Theo Mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP. 

Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 5:

Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định cho phép thành lập có hiệu lực. Nếu cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài không được cho phép hoạt động giáo dục. Thì quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hết hiệu lực.

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục

Sau khi giấy phép thành lập cơ sở giáo dục có hiệu lực, nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện thủ tục đăng ký cho phép hoạt động giáo dục.

 • Hồ sơ đăng ký cho phép hoạt động giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài đối với cơ sở giáo dục mầm non:

– Đơn đăng ký hoạt động giáo dục theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

– Bản sao có chứng thực quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Có thể nộp bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu.

– Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.

– Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

– Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục đáp ứng các điều kiện để thành lập cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời gửi kèm:

+ Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng.

+ Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên.

+ Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo.

+ Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính.

+ Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh.

+ Quy chế đào tạo

+ Các quy định về học phí và các loại phí liên quan

+ Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học.

+ Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

 • Thủ tục đăng ký cho phép hoạt động cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài

Bước 1:

Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở giáo dục và đào tạo. Có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư. Có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử.

Bước 2:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tiến hành thẩm định các điều kiện theo quy định. Sau đó trình Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo. Giám đốc Sở giáo dục đào tạo xem xét và cấp giấy quyết định cho phép hoạt động giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài. Theo Mẫu số 17 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Trường hợp cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện để hoạt động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Giám đốc Sở giáo dục đào tạo. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về vấn đề Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài”.Nội dung bài viết nêu trên của chúng tôi, chỉ nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật mang tính tham khảo chung đến quý khách hàng. Không phải là nội dung tư vấn nhằm giải quyết các nhu cầu pháp lý cụ thể của từng khách hàng. Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất. Quý khách vui lòng liên hệ Văn phòng Công ty Luật TNHH Sunny theo số điện thoại: 0876.00.33.44 để nhận được sự hỗ trợ từ các luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý của Văn phòng.

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

CÔNG TY LUẬT TNHH SUNNY – SUNNY LAW FIRM 

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Big Tower, 18 Phạm Hùng, Hà Nội 

Hotline/zalo0876003344 – 09898177189 –  0876522268

Email: sunnylawfirm.vn@gmail.com

FanpageCông ty Luật Sunny

Đánh Giá Bài Viết

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Luật sư - Công ty luật TNHH Sunny

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Big Tower, số 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0922.54.33.88

Email: sunnylawfirm.vn@gmail.com

Fanpage: Công ty Luật Sunny

Hoặc Bạn Hãy Gửi Nội Dung Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí Qua Biểu Mẫu Dưới Đây Luật Sư Sẽ Liên Hệ Lại Ngay!

  Có thể bạn quan tâm

  Nhà Chung Cư Và 3 Điều Về Đăng Tải Thông Tin Quản Lý Vận Hành

  Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư là gì? Để trở thành một

  Xem chi tiết
  Thủ Tục Công Khai Thông Tin Đơn Vị Quản Lý Vận Hành Chung Cư 2024

  Thủ tục công khai thông tin đơn vị quản lý vận hành chung cư là

  Xem chi tiết
  Luật nhà ở 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020

  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

  Xem chi tiết