Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai

Khiếu nại đất đai là quyền lợi của người sử dụng đất khi biết được quyết định hoặc hành vi khiếu nại hành chính của người có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến lợi ích sử dụng đất của mình. Để xác định được đúng thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai phải xác định được chính xác quyết định chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do ai ban hành, thực hiện. Bài viết dưới đây, chúng tôi cung cấp rõ hơn về thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai
Căn cứ vào Điều 17, Điều 18, Điều 19 Luật Khiếu nại 2011 thì việc phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai được quy định như sau:
– Chủ tịch UBND các cấp giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của mình, của người do mình quản lý trực tiếp;
– Thủ trưởng các cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan, đơn vị liên quan khác giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của mình hoặc của cán bộ công chức do mình quản lý trực tiếp;
– Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường giải quyết lần đầu đối với khiếu nại quyết định hành chính của mình hoặc của người mình trực tiếp quản lý;
– Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai về đất đai thuộc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc mà thủ trưởng các quan đơn vị này đã giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng quyết định giải quyết đó không được người sử dụng đất đồng ý, tiếp tục khiếu nại lên cấp trên.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu

Chủ tịch UBND cấp xã

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các quyết định:
+Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.
Bên cạnh đó Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các hành vi hành chính của cán bộ, công chức cấp xã do mình quản lý mà vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Chủ tịch UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các quyết định:
+Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.
+Quyết định thu hồi đất mà trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,… và đất công ích của xã, phường, thị trấn(UBND cấp huyện được ủy quyền).
+Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cự ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
+Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với nhau.
Bên cạnh đó Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các hành vi hành chính của cán bộ, công chức cấp huyện do mình quản lý mà vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các quyết định:
+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo.
+ Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
+ Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
+ Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
+  Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
+ Quyết định thu hồi đất mà trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…và đất công ích của xã, phường, thị trấn.
+ Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.
+  Quyết định giải quyết tranh chấp mà một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Bên cạnh đó Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các hành vi hành chính của cán bộ, công chức cấp tỉnh do mình quản lý mà vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường

Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các quyết định:
– Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. (Sở tài nguyên và môi trường được ủy quyền)
– Sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi chuyển nhượng của tổ chức.
Bên cạnh đó Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các hành vi hành chính của cán bộ, công chức do mình quản lý mà vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường

Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các quyết định:
 Sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi chuyển nhượng, tặng cho…của hộ gia đình, cá nhân.
Bên cạnh đó Trưởng phòng tài nguyên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến các hành vi hành chính của cán bộ, công chức do mình quản lý mà vi phạm quy định pháp luật về đất đai.
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai

Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định, hành vi hành chính mà Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường giải quyết lần đầu nhưng người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định, hành vi hành chính mà Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết.
Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định, hành vi hành chính mà Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về vấn đề “ Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai” Nội dung bài viết nêu trên của chúng tôi, chỉ nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật mang tính tham khảo chung đến quý khách hàng. Không phải là nội dung tư vấn nhằm giải quyết các nhu cầu pháp lý cụ thể của từng khách hàng. Để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất. Quý khách vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Sunny theo số điện thoại: 0876.00.33.44 để nhận được sự hỗ trợ từ các luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý của Văn phòng.
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ
CÔNG TY LUẬT TNHH SUNNY – SUNNY LAW FIRM 
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Big Tower, 18 Phạm Hùng, Hà Nội 
Hotline/zalo: 0876003344 – 09898177189 –  0876522268
Email: sunnylawfirm.vn@gmail.com
Fanpage: Công ty Luật Sunny
Đánh Giá Bài Viết

Tác giả

  • Ls. Quàng Trung Dũng

    Luật sư QUÀNG TRUNG DŨNG là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Sunny/ Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội. Luật sư có 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Hình sự, Dân sự, Hành chính; là luật sư chuyên nghiệp hoạt động tranh tụng tại các cấp tòa. Phương châm làm việc của Luật sư QUÀNG TRUNG DŨNG là: TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ.